Gác chân xe Vespa, sử dụng được cho các dòng xe Vespa Sprint, Vespa Primavera, Vespa LX, Vespa GTS

Lắp đặt nhanh chóng tiện lợi, gắn vừa khít vào xe không cần phải tác động mạnh để lắp đặt

0 / 5. Tổng: 0