Bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thông “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin của khách hàng bao gồm: Tên khách hàng, số điện, địa chỉ liên lạc, Email.
Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư Chuyên Nghiệp  sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty Chuyên Nghiệp sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Đầu Tư Chuyên Nghiệp
Địa chỉ: 123 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Điện thoại: (028) 7777 6383

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng cần thay đổi thông tin cá nhân vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Vespa Chuyên Nghiệp qua email cskh@vespachuyennghiep.vn hoặc tổng đài: 028 7777 63 83

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Vespa Chuyên Nghiệp sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

0 / 5. Tổng: 0